SMS-varsel på fv. 193 Verrabotn-Meltingen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

melding-meltingen-27-02-17

Statens Vegvesen: I forbindelse med anleggsarbeidet på fv. 193 Verrabotn-Meltingen vil Statens vegvesen periodevis ha behov for å stenge vegen på grunn av stikkrenneskifte og sprengninger. Noe arbeid vil skje som nattarbeid for å redusere ulempene for trafikantene, men det vil også foregå en del arbeid på dagtid, som fører til periodevis stengt veg og redusert framkommelighet. Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel … Read More

Utbedring av fv. 710 Brekstad-Krinsvatn ut på anbud

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

brekstad-krinsvatn-2017

12-02-17: Statens Vegvesen: Vegstrekningen fra Brekstad til Krinsvatn på fv. 710 er ca. 37 km lang. Tre parseller på strekningen blir nå utbedret – Totalt skal vi bygge ca. 4,5 kilometer ny fylkesveg, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelveg og en ny rundkjøring, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen. Les mer (Statens Vegvesen)