Mange entreprenører vil utbedre vegen mellom Brekstad og Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

mange-vil-bygge-2017

Tre strekninger skal utbedres Sju entreprenører leverte pristilbud på jobben med å bygge de nye vegstrekningene. Prisene varierer fra 100 til 160 millioner kroner. – Vi er godt fornøyd med å ha fått sju tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen. Les mer (Statens Vegvesen)

Reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn–Meltingen til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Statens Vegvesen: Statens vegvesen har, i samarbeid med Verran kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan for 193 Verrabotn–Meltingen (parsell Sørvågen) Etter avtale med Verran kommunen og i medhold av PBL §§ 3-7 og 12-10 blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader til planene skal sendes til Statens vegvesen Region midt, postboks 2525, 6404 Molde eller firmapost-midt@vegvesen.no. Frist for skriftlige merknader er satt til 24. april 2017. Eventuelle spørsmål om … Read More