Stor interesse for to prosjekt på Fosen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Ryssdalen 29-04-17
Foto: Ryssdalen. Statens Vegvesen: Mange entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen lyste ut to nye vegprosjekter på Fosen. De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fv. 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan. – Fem entreprenører leverte tilbud på ny fv. 723 og seks på tunnelen i Roan. Vi er godt fornøyd med ... Read More

SMS-varsling fv. 710 Brekstad-Krinsvatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Brekstad - Krinsvatn
Godt i gang med Brekstad - Krinsvatn Entreprenøren Tore Løkke AS har nå kommet godt i gang med utbygging av de tre parsellene som inngår i prosjektet fv. 710 Brekstad-Krinsvatnet. I forbindelse med sprengningsarbeid og trafikkomlegginger vil entreprenøren framover ha behov for å stenge vegstrekningene i kortere perioder. Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når vegen er stengt. Alle stenginger over 15 ... Read More