Følgende enhetstakster gjelder for Fosenpakka fra og med 1. januar 2017:

Flakk-Rørvik – uten AutoPASS-avtale

Pris enkeltbillett
inkl. ferjetakst og bompenger
Fergetakst Bompenger
Kjøretøy
<6 m
244,00 152,00 92,00
Kjøretøy
6.01-12 m
553,00 369,00 184,00
Kjøretøy
>12 m
1149,00 873,00 276,00
El- og hydrogenbiler <6m ** 152,00 152,00
MC 91,00 91,00 *

**Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenbiler har fritak for bompenger, men må betale ferjetakst. Les mer om fritak.

 

Flakk-Rørvik – med AutoPASS-avtale 

Pris pr passering

inkl. ferjetakst og bompenger

Forskuddsbeløp
50% rabatt 50% rabatt
Kjøretøy
<6 m
122,00 4 740,00
Kjøretøy
6.01-12 m
276,50 10 700,00
Kjøretøy
>12 m
574,50 22 120,00
Elkjøretøy 76,00 2 900,00

***Motorsykler, mopeder og eletriske motorsykler betaler ikke bompenger. Ferjetaksten betales overfarten ombord på ferja. Les mer om rabattkort for motorsykler/mopeder.

Spesielle betingelser
*Motorsykler og mopeder betaler ikke bompenger. Ferjetaksten betales på overfarten ombord på ferja. Der kan man betale for enkeltpassering eller kjøpe rabattkort.

Kortet kan i tillegg brukes på alle ferjesamband som er med i Ferjekortsambandet og gjelder da også for bil inntil 8 meter. Se www.ferjekort.no for fullstendig oversikt. Kortet kan kun kjøpes på ferja.

Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet har fritak ved passering. Forutsetter AutoPASS avtale med fritak i annet anlegg.

Gående, syklende og passasjerer i alle typer kjøretøy har fritak for betaling.

Kjøretøy som er anskaffet med støtte fra folketrygden
For kjøretøy anskaffet med støtte fra folketrygden, skal det gis rabatt på prisen av enkeltbillett. For å få rabatt må man inngå en AutoPASS-Avtale og en tilleggsavtale med Fjord1 MRF AS. Dokumentasjon fra NAV må vedlegges avtaleskjemaet.

Etterskuddsavtale
Man kan inngå en etterskuddsavtale med 50% rabatt, der man månedlig får faktura i etterkant av passeringene.

Forskuddsavtale
Man kan også tegne en vanlig forskuddsavtale og betale forskuddsbeløp, der passeringene blir trukket fortløpende.

Passering uten avtale
Dersom man benytter sambandet sjelden, og ikke har brikke, kan man ta kontakt når det kommer faktura på full pris i posten og beløpet vil da bli endret slik at rabatten ivaretas. Dokumentasjon fra NAV må innsendes.

Brekstad – Valset

Verdikort:
Kjøretøy inntil 8 meter
Forskot: kr. 3 200,- Rabatt: 50 %
Kjøretøy mellom 8 og 17 meter
Forskot: minst kr 12 800,- Rabatt: 50 %
Kjøretøy over 17 meter
Forskot: minst kr 24 300,- Rabatt: 50 %

 

2017: Bompengetakster på ferge Brekstad – Valset (fergetakst kommer i tillegg)

Rabatt Lengde på kjøretøy
Under 6 m 6-12 m over 12 m
0 % 73 146 219
50 % * 36,50 73 109,50

 

Takster 2016 på ferjesambandet Brekstad – Valset

Takster enkeltbilletter sone 6 inkl. bompenger
Voksne 36
Barn 18
Honnør 18
Bil inntil 6 m 165
Bil 6-7 m 371
Bil 7-8 m 411
Bil 8-10 m 494
Bil 10-12 m 563
Bil 12-14 m 709
Bil 14-17 m 812
Bil 17 – 19 m 897
Bil 19 – 22 m 1000
MC og mopedbil 61

Bompenger Krinsvatn

Kjøretøy under
3500 kg
Kjøretøy
over 3500 kg
Ant. lokale
passeringer
Rabatt Forskuddsbeløp Pris kr: Forskuddsbeløp Pris kr:
Uten Avtale 0 % 73 219
Gruppe 1, Privat/ Firma 20 % 2800  56 8400 50