Reguleringsplan for fv. 715 Krommen – Hestmoen i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Osen
Som en del av «Fosenvegene ei tim te by’n» skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 i Osen kommune. I den forbindelse legges det ut forslag til en reguleringsplan for strekningene «Krommen – Nylandet», «Urdskaret – Liastranda» og «Hestmoen». Planen har fått navnet «Fv. 715 Krommen - Hestmoen». To andre planer, «fv. 715 Nordmelansfossen – Fuglmoen» og «Fv. 715 Skarvåsen» er vedtatt fra før. Les mer (Statens Vegvesen)

Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

kart-osen-27-09-16

Statens Vegvesen: Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune. Frist for å komme med innspill er 25. oktober 2016. På fylkesveg 715 i Osen planlegger Statens vegvesen flere utbedringer og standardheving på enkeltstrekninger. Turen har nå kommet til Skarvåsen. Les mer (Statens Vegvesen)

Reguleringsplan for fv. 715 i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Osen reguleringsplan
Statens Vegvesen: Som en del av utbyggingspakken Fosenvegene skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 mellom Osen og fylkesgrensa Sør-/Nord-Trøndelag. I den forbindelse legger Statens vegvesen ut forslag til reguleringsplan for strekningen Nordmelansfossen til Nylandet. Planbestemmelser og planbeskrivelse fv 715 i Osen kommune.pdf Les mer