Mælanbrua: To felts kjørebane og gangfelt på begge sider

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua Åfjord 07-07-16

På Mælanbrua (54 m) i Åfjord foregår legging av kantstein. -Når brua blir ferdig blir det tofelts kjørebane og gangfelt på begge sider av brua, sier Jakob Kalvå (kontr.ing. Statens Vegvesen). -Mens kantsteinarbeidet foregår har vi kun en kjørebane for å ivareta sikkerhet og gi arbeidsrom til vegbyggerne.

Det ene gangfeltet forlenges fra brua og sørover langs vegen mot Mælan. Like sør for brua er det planlagt en liten avkjørsel med parkering for de som f.eks. ønsker å ta en tur på Mælannakken. Det anlegges en gangsti under brua som blir greit for fiskere og andre å bruke. På vestsida av vegen mot Mælan er terrenget arrondert der det før var en dyp dal.

16 mann er i virksomhet på bruprosjektet (NRG) som regnes ferdig i løpet av september hvis alt går etter planen. Noe av utfordringene vegbyggerne har møtt er leirproblematikk.