Røstad Entreprenør AS skal utføre fase 1 av utbedring av fv. 193 fra Verrabotn til Meltingen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektleder Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS signerer kontrakten om utbedring av fv. 193 fra Verrabotn til Meltingen. (Foto: Ingvild Sæther, Statens vegvesen)

Foto: Byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektleder Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS signerer kontrakten om utbedring av fv. 193 fra Verrabotn til Meltingen. (Foto: Ingvild Sæther, Statens vegvesen)

Statens Vegvesen 24.01.17:

Røstad Entreprenør AS skal utføre fase 1 av utbedring av fv. 193 fra Verrabotn til Meltingen

Anleggsarbeidet begynner i februar

Røstad Entreprenør AS og Statens vegvesen signerte mandag 23. januar kontrakt om utbedring av fv. 193 fra Verrabotn til Meltingen. Kontrakten har en verdi på 14,3 millioner kroner.

– Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen, sier Per Gevik  (byggeleder Statens Vegvesen).