Åpning av Verrabotn-Meltingen 12-10-17

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Fosenvegene 2017

Foto: Tomas Iver Hallem (fylkesråd for samferdsel, Nord-Trøndelag) og Knut Sundet (daglig leder Fosenvegene)

-Entreprenør Røstad har på kort tid forvandlet vegen fra Meltingen til Verrabotn til en vegstrekning med god standard! sier Tomas Iver Hallem (fylkesråd for samferdsel, Nord-Trøndelag)

-Under byggeperioden ble prosjektet endret slik at hele strekningen på 13 km nå har fastdekke, sier Hallem. -Det er 2 bruer som skal erstattes i løpet av 2018. En stor del av porteføljen med nybygging av fylkesveger i Nord-Trøndelag de siste 6 årene er bygd på Fosen. Nye Trøndelag fylke kommer i 2018 – Fosen skal forholde seg både til Trondheim og Steinkjer – derfor blir denne vegen viktig i årene som kommer. Næringslivet får bedre vei slik at verdiene kommer raskere fram.

Oddveig Kipperberg (samferdselssjef Sør-Trøndelag):
-I dag åpner vi del 1 av Fylkesvei 193 Meltingen-Verrabotn. Veien har gått fra å være en skogsbilvei til den vi ser i dag. Fantastisk flott! Det er veldig gode priser mot det vi kan få til mange andre plasser. Det er en historisk dag for Fosen og for samarbeidet i et samlet Trøndelag. På 7 år har vi brukt 1,4 mrd kr og de neste 2 årene skal vi bruke 800 mill kr. I tillegg kommer penger til rassikring på Fosen. Vi ser at det er stor satsing på veg på Fosen. En stor honnør til prosjektorganisasjonen for godt utført arbeid!

Karin Bjørkhaug (leder i komité for infrastruktur, Sør-Trøndelag):
-Dette er et eksempel på at vi kan få til mye veg for pengene. At vi kan løfte standarden på fylkesveiene der vi sliter med etterslep på vedlikehold – det er utrolig viktig. Fosenveiene som prosjekt har utmerket seg ved å holde kostnads- og tidsrammer og å finne nye løsninger. Fosenvegene, som er et samspill mellom kommunene, fylkene, næringsliv og Vegvesenet viser at det går an! Gratulerer med vel gjennomført prosjekt til organisasjon, Røstad, Vegvesenet, kommunene og brukerne!