NY BETALINGSLØSNING PÅ FLAKK-RØRVIK

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

ferge Flakk-Rørvik

Fra 01.01.19 vil Flakk-Rørvik-sambandet gå over til å benytte AutoPASS for ferje-ordningen som betalingsløsning.

Som avtalekunde hos Flakk-Rørvik medfører dette følgende endringer:

• Din nåværende rabattavtale vil avsluttes 01. januar 2019. Eventuell saldo til gode vil refunderes i løpet av januar.
• Du må tegne ny avtale med AutoPASS for ferje. Dette gjør du på http://minside.autopassferje.no. Velg Opprett Avtale! For å reise med rabatt fra 1. januar 2019, må ny avtale inngås samt forskuddsbeløp være innbetalt innen 30. desember 2018.

Hva skal jeg betale?

På ferjen vil prisen på overfarten klassifiseres ut fra samme lengdegrupper som i dag, men forskuddsbeløpene følger nasjonalt AutoPASS-regulativ for ferje og er satt til:

Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 400
Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 13 500
Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 25 600
Forskuddsbeløpene justeres fra 01.01.2019 ihht gjeldende regulativ.

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale. Det vil si at man kan knytte to kjøretøy til ett forskuddsbeløp. Forskuddsbeløp blir beregnet utfra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Spørsmål?

For spørsmål vedrørende nye priser, rutetider o.l.: www.atb.no/kundeservice / Tlf: 478 02 820
For spørsmål vedrørende avslutning og refusjon av nåværende avtale: http://www.flakkrorvik.no/service/kontakt/
For spørsmål vedrørende registrering av ny AutoPASS-ferjekonto: https://www.autopassferje.no/kontakt-oss/