Prosjektet Fosenveiene A/S avsluttes

PW89ziQwkHg56PaqzxUncategorized

Knut Sundet - juni 2020

18 delprosjekter er gjennomført siden fysisk oppstart i 2010

Byggestart i Indre Fosen
Byggestart for siste prosjekt i Indre Fosen blir i 2021 og bompengeinnkreving her ivaretas av Fylkeskommunen. Prosjektet er gjennomført gjennom samarbeid mellom Fosenvegene A/S, kommunene og fylkene. Det er bygd og oppgradert veier for 3,1 milliarder (280 km). På generalforsamling i juni 2020 ble Fosenvegene A/S som selskap vedtatt avsluttet og nedlagt.

Et sterkt ønske fra næringslivet
Bakgrunnen for prosjektet var et sterkt ønske fra næringslivet på Fosen om oppgradering av veinettet. Det ville sakke akterut om ikke noe ble gjort for å bedre veiene. Oppdraget fra eierne var derfor å planlegge, bygge og utbedre veiene slik at bedriftene kunne få en bedre konkurransesituasjon og utviklingsmuligheter.

Knut Sundet – daglig leder under hele utbyggingsperioden
-Den største utfordringen var å få ni kommuner og to fylkesting til å gjøre likelydende vedtak og bli enige om prosjektet, sier Knut Sundet.- Det var den største utfordringen i prosjektets første fase. Det var også mange protester i forbindelse med innkreving av bompenger – noe som heldigvis viste seg å bli roligere etter hvert. Anleggsmessig har det ikke vært store utfordringer og vi har hatt en kjempeflink prosjektorganisasjon.

-Det som har gledet meg mest er at vi har fått til alle prosjektene som vi besluttet å gjennomføre. Vi er ikke helt i mål med de 18 prosjektene, men Sund-Bradden er nå å bli realisert. For meg er det en stor glede å se hver meter ny vei!

Knut Sundet har vært daglig leder i hele prosjektets levetid. -Nå tenker jeg å bruke de veiene som er bygd! Og se hele prosjektet fra en annen side, og kanskje smake på litt mer fritid!

Bilder fra avsluttende generalforsamling 10.06.20