Åpning av Brekstad-Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune), Ogne Undertun (ordfører Bjugn kommune) og Gunn Iversen Stokke (Trøndelag Fylkeskommune). Åpning av fv. 710 Brekstad-Krinsvatn.Bjugn 23-11-18

Foto: Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune), Ogne Undertun (ordfører Bjugn kommune) og Gunn Iversen Stokke (leder hovedutvalg veg, Trøndelag Fylkeskommune). Åpning av fv. 710 Brekstad-Krinsvatn. Bjugn 23-11-18

Synergier

..  Vi ser synergier med bl.a. stein til fergekai på Brekstad. Når vi først er på et sted gjelder det å se på om vi kan vi til mer uten at det vil koste så mye. Dette i tråd med at vi ønsker mer vei for pengene – dette synes vi er en god måte å jobbe på. All honnør til entreprenør Tore Løkke A/S – vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet dere har gjort! Vi har brukt 200 mill kr på det som er gjort her. Veinettet på Fosen er bygd ut for over 2 mrd kr og vi har hatt 8-9 år med utbygging ..
Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune)

Målet er bedre veistandard

..  Om 2 år skal Fosenveiprosjektet inkludert de 2 rassikringsprosjektene være ferdig. Målet for oss politisk er å bedre vegstandarden i hele regionen og kort ned reisetida inn til Trondheim. Trafikksikkerhet er viktig. Jeg tror vi er enige om at det var behov for å få bedre vegstandard her og andre steder på Fosen. Takk til dere som har gjennomført arbeidet! ..
Gunn Iversen Stokke (leder hovedutvalg veg, Trøndelag Fylkeskommune)

Godt utført arbeid!

..   Jeg vil skryte av de som har utført arbeidet – det har blitt en utrolig bra vei innover til Tjønnstua og ved Krinsvatnet. Jeg vil også fremheve Knut Sundet. Det er ingen på Fosen som har fått så mye kjeft som han de siste årene. Jeg håper han får den rosen han fortjener nå når vegene er bygd og vi ser hvor bra dette har blitt for vår region! Det er en ny verden for næringsliv og private å ferdes på disse vegene. Fylkeskommunen er vegeier og har sagt ja til dette prosjektet – de fortjener også skryt. I det hele et fantastisk vellykket prosjekt!

Er det noe vi har lært av dette prosjektet så er det å se ting i sammenheng. Hadde vi visst mer om hva som skulle skje på Ørland hovedflystasjon hadde vi kanskje fått til enda mer vei. Det er viktig å ha en bred samfunnsplanlegging når man planlegger infrastruktur.

Jeg håper vi starter et trinn 2 snart da det ennå er mye dårlig vei på Fosen!  ..
Ogne Undertun (ordfører Bjugn kommune)

Flott rundkjøring

..  Rundkjøringen har vært veldig ønsket for næringslivet. Og rundkjøringa på Haugen er viktig og må komme ..
Tor Langvold (leder Bjugn Næringsforum)