Åpning av Fv 710 Brekstad-Krinsvatn 20.aug. 2019

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Åpning Brekstad-Krinsvatn 20-08-19

-Vi åpner bevisst på dette tidspunktet for å se hvordan hverdagen til anleggsarbeiderne er!

Erlend Solem (samferdseldirektør i Sør-Trøndelag), Ogne Undertun (ordfører Bjugn kommune) og Tom Myrvold (ordfører Ørland kommune) foresto den offisielle åpningen av  Fv 710 Brekstad- Krinsvatn.

-Vi åpner bevisst på dette tidspunktet for å se hvordan hverdagen til anleggsarbeiderne er, sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Dette prosjektet har vi jobbet med i ett og et halvt år og synes vi har fått mye vei for pengene vi har hatt til rådighet! Grunnen til at vi har fått til så mye vei er at vi har hatt et særdeles godt samarbeid med kommunene, og Bjugn kommune i særdeleshet.

Tom Myrvold (ordfører Ørland kommune):
.. -At så mange er tilstede her i dag er et uttrykk for at rundkjøringa i Haugenkrysset er etterlenget. Dette krysset har vært trafikkfarlig med skolebarn som skal over veien. Jeg er glad på vegne av nye ørlendinger at vi har fått orden på dette krysset!

Ogne Undertun (ordfører Bjugn kommune):
.. -Jeg vil takke Fylkeskommunen og Ørjan Edvardsen (Statens Vegvesen) som har åpnet for at vi har fått til gang- og sykkelsti fra sentrum til Scanbio. Dette var egentlig ikke en del av oppgaven til Fosenvegene. Vi kom på kreative løsninger og alle dro i samme retning! Vil også takke Fylkeskommunen ved Erlend Solem og prosjektleder i Fosenvegene Hanne Louise Moe for at prosjektet har blitt slik det fremstår!

Erlend Solem (samferdseldirektør i Sør-Trøndelag):
.. -Vi har en strategi i Fylkeskommunen om at vi skal ha mest mulig vei for pengene og det er ingen tvil om at vi får dette gjennom Fosenvegene. Vi hadde behov for stein til fergeleiet på Brekstad. Vanligvis kjøper vi stein fra steinbrudd, men ikke Knut Sundet, han sa: «Vi skaffe stein sjøl!» Dermed ble stein tatt ut på veien mot Tinnbua, som gjør det lettere å bygge vei. Så selger han steinen fra Fylkeskommunen til Fylkeskommunen til 20 mill kr. Det er kreativ veibygging! Videre et flott utført arbeid av entreprenør Tore Løkke A/S.

Hallgeir Grøntvedt (styreleder Fosenvegene AS):
.. -Det har blitt en fantastisk vei og rundkjøring. Jeg har vært styreleder i Fosenvegene fra 2005 og frem til nå, og det har vært en fin reise. Det er fortsatt mye å ta tak i når det gjelder veibygging på Fosen. Jeg kunne tenkt meg at Fv710 på andre siden av fjorden mot Orkanger ble bygd ut mer. Vi har med oss gode medhjelpere i Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og ikke minst entreprenørene. Alle Fosninger bør være stolte av dette prosjektet!

Hanne Louise Moe (prosjektleder Fosenveiene AS – ei tim´ te´ by`n):
.. -I Fosenvegene er det et hellig prinsipp at vi holder oss innefor de økonomiske rammene. Det var 3 parseller i den opprinnelige kontrakten og økonomien tillot at vi tok med flere delparseller. Rundkjøringen i Haugenkrysset er 50 m i diameter med 5 armer. Jeg vil gi skryt og ære til hovedentreprenør Tore Løkke A/S! Rundt 20 aktører har vært involvert i prosjektet. Vi startet i mai 2017 og det er bygd 6 km ny vei, halvannen kilometer med sideveier og 2-3 km ny gang- og sykkelvei.

-Det er sprengt ut 430 000 kbm stein, 200 000 kbm jord er flyttet på og det er produsert 43 000 kbm pukk. Tilsammen er det flyttet på masser tilsvarende 100 000 lastebillass. Det er lagt 25 000 tonn asfalt i opptil 4 ulike lag – 18 cm asfalt på det meste. Det er satt inn 16 000 bolter i fjellskjæringer og 8 km rør. Det har vært et langt anleggsområde med mange angrepspunkter. Tilsammen er det produsert vei for 175 mill kr på strekningen. Det har vært godt samarbeid hele veien og arbeidet er levert med god kvalitet! Vel gjennomført og gratulerer!

Overrekkelse av diplomer og blomster

Knut Sundet overrakte diplomer (anleggsledere Albin Buvik og Glenn Are Finseth hos Tore Løkke A/S) og til til Ørjan Edvardsen (byggeleder Fosenvegene) for godt utført arbeid. Og takk til Bjugn kommune som har laget dette arrangementet for oss!

Tore Christer Løkke (Tore Løkke A/S) overrakte blomster til Knut Sundet og Hanne Louise Moe. -Takk for et kjempefint prosjekt!

Kulturelle innslag i Bjugn Kulturhus

Ådne Røkkum (rådmann Bjugn kommune) presenterte kulturinnslag i Bjugn Kulturhus i anledning åpningen av ny vei Brekstad-Krinsvatn.

  • Mette Mari Leseth  og Wenche Hellem («All of Me» (John Legend)
  • Mølna Teaterlag («Entreprenørene» og «Lang, lang rekke»)
  • Sara Ulset («When Love Takes Over»)
  • Andrea Grøtan Dahl og Johanne Håbrekke («Time After Time»)
  • Vidar Hoff og Linn Mari Fenstad («Heimlengt» fra musikalen «Sarah»)