Åpning av parsell ved Nordseteren, Austdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Espen Hassel (Austad Maskinstasjon AS), Eskil Austad (dgl. leder Austad Maskinstasjon AS) og Henrik Skog Tømmervik (byggeleder Statens Vegvesen) 08-11-18

Foto: Espen Hassel (Austad Maskinstasjon AS), Eskil Austad (dgl. leder Austad Maskinstasjon AS) og Henrik Skog Tømmervik (byggeleder Statens Vegvesen) 08-11-18

-Det er veldig fint å få gjøre en honnør til entreprenør og andre delaktige i prosjektet, sier Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene). -En hilsen fra oss som takk for godt arbeid!

-Vi får fantastiske ny veger!

-Vi får fantastiske nye veier over hele Fosen, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder i Fosenvegene AS). -Vi nærmer oss slutten på prosjektet og har nå brukt 1,8 av 2,4 mrd kr.

Foto: Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune), Hanne Louise Moe (prosjektleder Fosenvegene), Olaf Rovik (byggeleder Statens Vegvesen) og Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene). Åpning av parsell Nordseteren (Austdalen) 08-11-18


Foto: Stig Klomsten (nestleder i hovedutvalg for veg, Trøndelag fylkeskommune)

Den nye måten å bygge veier på

-Fosenvegene viser den nye måten å bygge veger på, sier Stig Klomsten (nestleder i hovedutvalg for veg, Trøndelag fylkeskommune). -Det er innbyggerne på Fosen som skal ha æren for dette vegprosjektet!

-Næringslivet gikk sammen og satte dette på dagsorden. Bompengene gjorde det mulig å finansiere prosjektet. Man snakker mye om «Nye Veger» i dag med samarbeid mellom det offentlige og private entreprenører. Fosenvegene har vært rigget på den tenkinga fra dag 1. Det er pga. entreprenørmiljøet på Fosen dette er gjort mulig. Dette hører vi også på denne siste fasen hvor utgangspunktet var 3,4 km ny vei. Så har man greid å se ulike prosjekter i sammenheng samt hatt en god dialog i prosjektorganisasjonen. Dette gjør at vi nå har 14 km ny vei!

Nyvegen ved Nordseteren i Austdalen. 08-11-18.