Åpning av Ratvikvegen, Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

-Vi åpner et anlegg til 8 mill kr, sier Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene AS). Med langt flere tilstede enn ved dyrere veiprosjekt

Den offisielle åpningen ble foretatt av Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune) og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune)

-Våren og påska i 2018 så ikke veien slik ut som den gjør i dag, sier Kipperberg. -Det var en fortvilt situasjon for brukerne av veien. Derfor måtte det grunnleggende arbeid til slik det er gjort her. Vi er glade for at Vibeke i fjor kom med idéen om et spleiselag mellom Fosenvegene, kommunen og Fylkeskommunen.

-Fosenvegene hadde overskuddsstein, Åfjord kommune kom med penger (3,5  mill kr), Fylkeskommunen gikk inn med tilsvarende og et fantastisk samarbeid med entreprenører har gjort at vi har fått det til på så kort tid! Å se ting i sammenheng og ha samarbeid med kommunen er det som skal til for å lykkes. Fosenvei-prosjektet er noe vi er stolte av i Fylkeskommunen!

Mye for pengene gjennom unikt samarbeid

-Selv om dette ikke er av de største prosjektene i Fosenvegene, vil det være fint for de som bor her og bruker veien, sier Hanne Louise Moe (Statens Vegvesen, prosjektleder Fosenvegene AS). -Resultatet og nytteverdien er det viktigste! Vi har fått mye for pengene gjennom et unikt samarbeid. Prosjektet kom til og ble gjennomført veldig fort.

Blir lagt merke til

Olaf Rovik (byggeleder Statens Vegvesen) sier at dette er et prosjekt hvor det har vært godt samarbeid mellom partene. 25-30 000 kbm pukke og grus er tilkjørt. Det er lagt fiberduk hele veien. Sidene er grøftet, slik at i år var første våren uten telehiv. -Jeg vil berømme Mesta og Syltern som har stilt opp på kort varsel med stor smidighet. Veien er oppgradert for under kr 1000,- pr. meter. Dette er blitt lagt merke til også andre steder – flere har spurt om resepten!

-Gratulerer med dagen alle sammen!

sier Vibeke Stjern, som ledet an i sang laget av Bjørn-Arve Raanes i anledning åpningen av veien. Denne ble unisont fremført av Åfjord kommunestyre.

Deretter forflyttet forsamlingen seg til Ratvika hvor det ble servert grillmat og kaffe/kake.