Åpning av tunnel Sumstad-Hellfjorden 20-12-18

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene - åpning tunnel Sumstad-Hellfjorden 20-12-18

Foto: Erlend Solem (Fylkesdirektør for samferdsel) og Gunn Iversen Stokke (leder hovedutvalg veg, Trøndelag Fylkeskommune) klippet snora og åpnet tunnelen mellom Sumstad og Roan.

Tid for mirakler

-Fosenvegene får det tilsynelatende umulige til å bli mulig, sier Solem. -De greide å finne en løsning etter mange forsøk. Jeg synes Roan kommune har vært både imøtekommende og utholdende. Hanne Louise Moe med sitt team viste at dette lot seg gjøre og Syltern AS leverer som alltid!

-Det er 4 dager til jul og tid for mirakler. Jeg mener vi har et mirakel på plass allerede i dag!

Foto: Martin Engum (byggeleder Statens Vegvesen) og Hanne Louise Moe (prosjektleder Statens Vegvesen)

Foto: Glenn Kjetil Stensland (prosjektingeniør Kruse Smith) og Espen Johansen (anleggsleder Syltern AS)