Åpning Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Åpning Meltingen-Verrabotn 03-07-19

Vegstrekningen fra Verrabotn til Meltingen fremstår nå som ny med asfalt på hele strekningen

Kurver er rettet ut, sideterreng arrondert og det er bygd to nye bruer. Den tidligere smale og svingete grusveien er blitt til en flott veg med god standard

Foto øverst: Ida Stuberg (ordfører i Inderøy kommune) og Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene AS – ei tim´ te´ by´n)

Seksjonssjef vei i Trøndelag Oddveig Kipperberg og Ida Stuberg  (ordfører i Inderøy kommune) forestod den høytidelige åpningen med snorklipping. Tre tidligere ordførere deltok på åpningen i tillegg til forhenværende fylkesordfører i Nord-Trøndelag Gunnar Viken.

Viktig sammenkobling mellom Fosen og Innherred

-Jeg er glad for at representantene i gamle Mosvik kommune sluttet seg til prosjektet, sier Stuberg. -Det var viktig at kommunene på Fosen stod samlet – noe som har stor betydning for den regionale utviklinga. Det er viktig å fremheve betydningen av aksen vest-øst og sammenkoblingen av Innherred og Fosen i det nye samlede Trøndelag.

Vei med framtidsrettet standard

-Vi åpner andre del av veistrekningen Meltingen-Verrabotn, sa Kipperberg, tilsammen er det brukt ca. 80 mill kr på dette prosjektet. Veien er gått fra å være en skogsbilvei til en vei med framtidsrettet standard. Det gir en positiv konkurransesituasjon og utviklingsmuligheter for næringslivet på Fosen!

Mye vei for pengene

-Dette er et prosjekt der vi har fått mye vei for pengene, mente Hanne Louise Moe (prosjektleder Fosenvegene). Vi har bl.a. fått kontroll på vatnet gjennom ca. 100 stikkrenner. Veien er blitt bedre både når det gjelder fremkommelighet og trafikksikkerhet. Vuku Naturstein har gjort en god jobb med de to nye bruene – takk og honnør til dere!