Arbeid med tunneler i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Foto: Måviktunnelen. 03.03.20

-Vi arbeider både inni og utenfor tunnelene, sier Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen)

-Det er armering og støping for portaler i Måvika og i indre Berfjorden (Måviktunnelen).

-Portalen i Berfjorden er ferdig. Der foregår det elektroarbeid og trekking av kabler. Så er det drenering og trekking av rør i lavsonene, fjellsikring og sprenging i dagen. Det foregår derfor noe på hele strekket.

-Betong kjøres fra Åfjord i store mengder til Jersey steinkanter.

-Implenia er hovedentreprenør med Tveraas som underentreprenør (UE). Rundet 30-40 mann er i virksomhet på anleggene. Fremdriftsmessig er vi som planlagt.

-Trafikkåpning op begge tunnellene er 31. oktober 2020.