Arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern og Kruse Smith bygger to nye vegprosjekter på Fosen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Syltern og Kruse Smith

Foto: Fredag 29. september inngikk Statens vegvesen kontrakter med Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS om bygging av fv. 723 og fv. 14. Fra venstre: Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS, prosjektleder Hanne Moe i Statens vegvesen og anleggsdirektør Bjørn Velken i Kruse Smith AS. (Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen)

Statens vegvesen har inngått kontrakter om bygging av to nye vegprosjekter på Fosen

De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fv. 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan. Arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern og Kruse Smith er tildelt begge kontraktene.

– Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet i månedsskiftet oktober/november i begge prosjektene, sier prosjektleder Hanne Louise Moe.