Austad bygger to km ny fv. 715 i Rissa

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 12-09-16

Statens Vegvesen:

Entreprenøren Austad Maskinstasjon AS har blitt tildelt jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 42,4 millioner kroner. Mandag 26. september signerte Statens vegvesen og Austad kontrakten.

– Vi starter med anleggsarbeidet i oktober. Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengningsarbeid blir det første som skjer, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen.