Prosjektet Fosenveiene A/S avsluttes

PW89ziQwkHg56PaqzxUncategorized

Knut Sundet - juni 2020
18 delprosjekter er gjennomført siden fysisk oppstart i 2010 Byggestart i Indre Fosen Byggestart for siste prosjekt i Indre Fosen blir i 2021 og bompengeinnkreving her ivaretas av Fylkeskommunen. Prosjektet er gjennomført gjennom samarbeid mellom Fosenvegene A/S, kommunene og fylkene. Det er bygd og oppgradert veier for 3,1 milliarder (280 km). På generalforsamling i juni 2020 ble Fosenvegene A/S som selskap vedtatt avsluttet og nedlagt. Et sterkt ønske fra næringslivet ... Read More

Rask og rimelig veibygging på Fosen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

veier24.no: Her har det gått radig unna, og det til en hyggelig pris Strekningen går grovt fortalt fra Osen sentrum og nordøstover oppover Steinsdalen, mot kommunegrensa til Namsos. Her er det snakk om rekke parseller som er fornyet og utvidet i bredden. Hovedkontrakten består av sju parseller over 7,5 kilometer, og flere av dem sto ferdige fram til desember i fjor. Rundt 1. juni ble de siste delene av hovedprosjektet … Read More

Vegutbygging i Osen kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fosenvegene AS - Osen kommune 20-04-20
Forventet åpning i juli 2020 -Asfaltering av parseller er planlagt i juli i år, sier Tore Skånøy (byggeleder Statens Vegvesen). -Ferdigstillelse av alle mellomparseller utenom hovedkontrakt vil skje innen 1. oktober. Det pågår arbeid på 5 parseller. -Alle prosjekter har sin spesialitet, sier Skånøy. -Det som er spesielt her er at vi i hovedkontrakt skulle bygge 7,5 km, men vi forbedrer og forsterker ytterligere 6,5 km. Hovedentreprenør er Røstad Entreprenør ... Read More

Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden»

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og høring Trøndelag fylkeskommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og sendes samtidig til høring hos berørte parter. Frist for å inngi merknader er 29. mai 2020. Planforslaget inneholder detaljer om hvordan vegen, og prosjektet, er tenkt gjennomført. Les mer (Trøndelag Fylkeskommune)