Arbeid med tunneler i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Foto: Måviktunnelen. 03.03.20 -Vi arbeider både inni og utenfor tunnelene, sier Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen) -Det er armering og støping for portaler i Måvika og i indre Berfjorden (Måviktunnelen). -Portalen i Berfjorden er ferdig. Der foregår det elektroarbeid og trekking av kabler. Så er det drenering og trekking av rør i lavsonene, fjellsikring og sprenging i dagen. Det foregår derfor noe på hele strekket. -Betong kjøres fra Åfjord ... Read More

Sprenging og vegarbeid på fv. 6318 Harbaksveien

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Harbaksveien
Arbeidene på fv. 6318 Harbaksveien pågår med full aktivitet fram mot påske på strekningen fra Liankrysset til Salbuvikvegen - Vi arbeider nå på hele strekningen. Etter raset i november besluttet vi i samråd med Statkraft og Fosen vind å øke sikkerhetsmarginene for turbintransportene med tanke på plassbehov og belastning av vegskulderen, og vi gjennomfører derfor nå supplerende sprengningsarbeider for å sikre bedre manøvreringsrom for de kommende transportene, sier teamleder Olaf ... Read More

Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte
Stor deltakelse på folkemøtet i Fissa Misjonshus tirsdag 14. januar Oppmøtet var stort da Trøndelag fylkeskommune arrangerte åpent folkemøte om planen for tiltak på fv. 717 mellom Sund og Bradden i Rissa. Oppmøtet viser at saken engasjerer og at mange gjerne vil vite mer om saken. Arrangøren anslår at det var ca. 100 personer som var innom lokalet. Oppsummering Møtet startet med velkomsthilsen fra ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen ... Read More

Veien til Utro i Roan får oppgradering

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Signering av avtale for Utroveien i Roan, 18-12-19
Foto: Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune) og Einar Eian (ordfører Roan kommune) signerer avtale om finansiering av opprusting av Utroveien i Roan Roan kommune går inn med 70 % av kostnadene - Trøndelag Fylkeskommune tar resten. -Et godt spleieselag! sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Dette med bruk av steinmasser fra tunnelene, samtidig som man ser ting i sammenheng ved asfaltering. Slik må vi tenke for å ... Read More