Bestille avtale for Krinsvatn og Flakk-Rørvik

Du må ha AutoPASS-brikke for å bestille avtale for bomstasjonen på Krinsvatn og for fergeforbindelsen Flakk-Rørvik.

Dersom du ikke har brikke kan du bestille brikke hos Trøndelag Bomveiselskap eller annet AutoPASS anlegg.  Etter mottak av brikke kan avtale bestilles for bomstasjonen på Krinsvatn og ferjeforbindelsen Flakk-Rørvik.

Bomstasjon ved Krinsvatnet: Sør for brua mellom rasteplass og parkeringsplass