Innkreving skjer manuelt om bord på fergene.

Det er to betalingsmåter:

Fergekort

Fergekort kjøper du om bord på fergene. Du forhåndsbetaler etter lengden på kjøretøyet, og får 50 prosent rabatt på både fergetaksten og bompengetaksten. Fergekortet gjelder på en rekke fergesamband. For ytterligere informasjon: www.ferjekort.no.

Kontant/kort

Du kan også betale kontant eller med betalingskort. Da får du ingen rabatt. Fritak etter gjeldende regelverk. Fritak på bompengeandelen følger regelverket for fergesambandet.


Vegamot