flakk-rorvik-01-01-201

Henvendelser angående Flakk-Rørvik skjer til:

AtB:
https://www.atb.no/ferje/880-flakk-rorvik-article13249-1719.html

Se også:
FosenNamsos Sjø
https://www.fosennamsos.no/flakk-rorvik/category2708.html

Fra 1. januar 2019 overtar AtB ansvaret som oppdragsgiver for fergesambandet Flakk – Rørvik i tillegg til Brekstad – Valset. Fergesambandene får nye, miljøvennlige hybridferger, ruteinformasjon og annen informasjon vil formidles via AtB og begge samband får AutoPASS.


FosenNamsos Sjø

FosenNamsos Sjø

Vegamot