Takster-Fosenpakka-2020

Fra 1. januar 2019 overtar AtB ansvaret som oppdragsgiver for fergesambandet Flakk – Rørvik i tillegg til Brekstad – Valset. Fergesambandene får nye, miljøvennlige hybridferger, ruteinformasjon og annen informasjon vil formidles via AtB og begge samband får AutoPASS.


FosenNamsos Sjø

FosenNamsos Sjø

Vegamot