Dersom du allerede har avtale med Flakk-Rørvik behøver du ikke foreta deg noe. Bompengetaksten legges til automatisk ved passering. Innkreving på fergesambandet Flakk–Rørvik skjer automatisk. Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.

Det er fire betalingsmuligheter på Flakk–Rørvik:

Med AutoPASS

1. AutoPASS Avtale med Fjord1MRF AS
AutoPASS-avtale med fergerederiet Fjord1 MRF AS gir 50 prosent rabatt på alle overfarter. Du kan enten ha en vanlig avtale eller en avtale der passeringsdata ikke er tilgjengelig og blir slettet innen 72 timer. Avtale tegnes på side for bompenger på www.fosenvegene.no.

2. AutoPASS med gyldig hovedavtale i et annet anlegg
Overfarten med ferga kan betales med gyldig AutoPASS-avtale. Overfarten blir da belastet din hovedavtale (prosjektet hvor du har fått brikken din fra) til full pris.

Uten AutoPASS

3. Faktura i posten – betaling i etterkant av passeringen
Passerer du uten brikke/avtale, blir det tatt bilde av bilskiltet. Det blir sendt faktura i posten til eier av kjøretøyet 1-3 måneder etter passering. Det er kun passeringsavgiften som blir fakturert og det kommer ingen ekstra avgift på fakturaen.

4. Kontant betaling på ferga
Du kan også betale for overfarten til betjeningen ombord på ferga. Eieren av kjøretøyet får da ikke faktura for passeringen. Visa og Mastercard kan benyttes.

Spesielle betingelser for:
Motorsykler og mopeder betaler for overfarten ombord på ferga. Det er ikke bompenger for motorsykler og mopeder. Gående, syklende og passasjerer i alle typer kjøretøy har fritak for betaling. Andre fritak følger gjeldende regelverk. Fritak på bompengeandelen følger regelverket for fergesambandet.


Vegamot