Det er fem betalingsmåter på bomstasjonen på fv. 715 Krinsvatn.

Med AutoPASS

1. AutoPASS Avtale med Fosenvegene AS
AutoPASS-avtale med Fosenvegene AS gir 20% rabatt rabatt på bompasseringene. Du kan enten ha en vanlig avtale eller en avtale der passeringsdata ikke er tilgjengelig og blir slettet innen 72 timer. Avtale tegnes på sider for bompenger på www.fosenvegene.no.

2. AutoPASS med gyldig hovedavtale i annet anlegg
Bomavgiften kan betales med gyldig Auto-PASS avtale. Bomavgiften blir da belastet din hovedavtale (prosjektet hvor du har fått brikken din fra) med 10 prosent rabatt.

Uten AutoPASS

3. Faktura i posten – betaling i etterkant av passeringen
Passerer du uten brikke/avtale, blir det tatt bilde av bilskiltet. Det blir sendt faktura i posten til eier av kjøretøyet 1-3 måneder etter passering. Det er kun passeringsavgiften som blir fakturert og det kommer ingen ekstra avgift på fakturaen.

Følgende kjøretøygrupper er fritatt for betaling på FV 715 Krinsvatn:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Motorsykler og mopeder
  • Uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste*
  • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen*
  • Kjøretøy i merket begravelsesfølge **
  • Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Hydrogenbiler (HY i reg. nr)** Forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og at bompengeselskapet er underrettet om fritakstype. Ta kontakt med Vegamot AS for å få tegnet avtale med fritak.** Forutsetter at Fosenvegene AS er underrettet.