Takster-Fosenpakka-2020

Henvendelser angående Krinsvatn skjer til:

Vegamot:
https://www.vegamot.no/

Servicekontor hos Vegamot:

tlf: 73 82 48 77

Autopass servicetelefon:

Tlf. 02012 (mellom 08.00 – 15.30)