Brekstad-Krinsvatn: 3 delstrekninger under arbeid

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene Brekstad-Krinsvatn - 14-02-18

Brekstad-Krinsvatn: 3 delstrekninger under arbeid

Skal være ferdig asfaltert i oktober 2018

-På strekningen Ervika-Botngård foregår sprenging, utlasting og grøftegraving, sier Dag Hjalmar Aaknes (anleggsleder Tore Løkke A/S). -Videre utretting og justeringer av stigninger. Den store svingen mot Botngård blir flyttet og det blir en ny rundkjøring nærmere Botngård.

-Ved Høgseterhaugen nord for Botngård blir det ny vegtrasé på 2,2 km parallelt med gamlevegen. Mot Krinsvatn er det utretting av sving og senking av vegen. Vi er ca. 30 mann totalt i ulike skift.

-Alle delstrekningene skal være ferdig asfaltert i oktober 2018.