Reguleringsplan for fv. 14 i Roan kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Plankart fv. 14

Statens Vegvesen: Som en del av utbyggingspakken Fosenvegene skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 14 i Roan kommune. I den forbindelse legger Statens vegvesen ut forslag til reguleringsplan for strekningen Sumstad til Hellfjord. Les mer (Statens Vegvesen) Plankart (pdf) Støysonekart (pdf) Planbeskrivelse og planbestemmelser (pdf)

To timer lange stengeperioder ved fv. 715 Nordsetervatnet framover

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Nordsetervatnet 2016

Statens Vegvesen: Fra uke 45 og noen måneder framover vil fv. 715 Nordsetervatnet enkelte dager bli stengt i to timer De dagene vegen blir stengt, vil det være i tidsrommet 1130-1330. Mandag-torsdag er aktuelle dager for to timer lange stengeperioder. – Vi vil varsle totimersstengingene dagen i forveien via SMS, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik. For å melde deg på denne gratistjenesten, må du sende en SMS med kodeord TM … Read More

Snart kan du kjøre her

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

snart kan du kjøre her

Fosna-Folket: Blåkafeen på Rødsjø er historie, og snart kan bilistene kjøre over tomta der kafeen sto. Hele dalen er nå fylt opp. Den siste del av massene til fyllingen er hentet fra sprengningen ved Osavatnet. Håper på åpning før jul – Vi skal prøve å få trafikken over der på førjulsvinteren. Alle ser det vel som en fordel å slippe svingen i dalen her, opplyser Håvard Ellingsen i Statens vegvesen. Det gjenstår … Read More