Åpning Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Åpning Meltingen-Verrabotn 03-07-19
Vegstrekningen fra Verrabotn til Meltingen fremstår nå som ny med asfalt på hele strekningen Kurver er rettet ut, sideterreng arrondert og det er bygd to nye bruer. Den tidligere smale og svingete grusveien er blitt til en flott veg med god standard Foto øverst: Ida Stuberg (ordfører i Inderøy kommune) og Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene AS - ei tim´ te´ by´n) Seksjonssjef vei i Trøndelag Oddveig Kipperberg og Ida ... Read More

Velkommen til veiåpning Meltingen!

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Veiåpning Meltingen
Velkommen til åpning av ferdigstilt veg Meltingen - Verrabotn ved Prestvågvatnet onsdag 3. juli kl 1200! Velkommen til åpning av den ombygde vegen mellom Meltingen og Verrabotn. Vi møtes ved den nye kulverten på Fv 193 ved Prestvågvatnet like øst for avkjørselen til Hovd/Trongsundet. Program: - Velkomsthilsen v/Knut Sundet (daglig leder Fosenvegene AS - ei tim´te by´n) - Om prosjektet v/Hanne Louise Moe (prosjektleder Fosenvegene As - ei tim´te´by´n) - ... Read More

Åpning av Ratvikvegen, Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

-Vi åpner et anlegg til 8 mill kr, sier Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene AS). Med langt flere tilstede enn ved dyrere veiprosjekt Den offisielle åpningen ble foretatt av Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune) og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) -Våren og påska i 2018 så ikke veien slik ut som den gjør i dag, sier Kipperberg. -Det var en fortvilt situasjon for brukerne av veien. ... Read More

Turmarsj Ryssdalen-Herfjorden

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

350 deltagere gikk  nyveien med bru og tunneller Turmarsj Ryssdalen-Herfjorden 08.06.19. Arrangert av LHL Åfjord, Herfjord Skytterlag og Sportsklubben Stokksund i samarbeid med Statens Vegvesen.

Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene Brekstad-Krinsvatn 05-06-19
Asfaltering og ferdigstillelse Brekstad-Krinsvatn er nye/utbedring av 3 parseller, sier Jakob Kalvå (kontr.ing. Statens Vegvesen). Dette er områder Ervika-Botngård, Botngård til Tjønnstua (Storkruktjlnna) og ved Krinsvatnet. Pr. dato foregår asfaltlegging på strekning nord for Botngård. Da er disse parsellene ferdigstilt, bortsett fra en del arbeider med sidetrerreng og rekkverk. Hovedentreprenør er Tore Løkke A/S. Tilleggsbestillinger I tillegg har det bl.a. kommet til en parsell på Nyjorda (Nedre Høgsetvatn) – denne ... Read More