Vegutbygging i Osen kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fosenvegene AS - Osen kommune 20-04-20
Forventet åpning i juli 2020 -Asfaltering av parseller er planlagt i juli i år, sier Tore Skånøy (byggeleder Statens Vegvesen). -Ferdigstillelse av alle mellomparseller utenom hovedkontrakt vil skje innen 1. oktober. Det pågår arbeid på 5 parseller. -Alle prosjekter har sin spesialitet, sier Skånøy. -Det som er spesielt her er at vi i hovedkontrakt skulle bygge 7,5 km, men vi forbedrer og forsterker ytterligere 6,5 km. Hovedentreprenør er Røstad Entreprenør ... Read More

Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden»

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og høring Trøndelag fylkeskommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og sendes samtidig til høring hos berørte parter. Frist for å inngi merknader er 29. mai 2020. Planforslaget inneholder detaljer om hvordan vegen, og prosjektet, er tenkt gjennomført. Les mer (Trøndelag Fylkeskommune)

Arbeid med tunneler i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Foto: Måviktunnelen. 03.03.20 -Vi arbeider både inni og utenfor tunnelene, sier Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen) -Det er armering og støping for portaler i Måvika og i indre Berfjorden (Måviktunnelen). -Portalen i Berfjorden er ferdig. Der foregår det elektroarbeid og trekking av kabler. Så er det drenering og trekking av rør i lavsonene, fjellsikring og sprenging i dagen. Det foregår derfor noe på hele strekket. -Betong kjøres fra Åfjord ... Read More

Sprenging og vegarbeid på fv. 6318 Harbaksveien

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Harbaksveien
Arbeidene på fv. 6318 Harbaksveien pågår med full aktivitet fram mot påske på strekningen fra Liankrysset til Salbuvikvegen - Vi arbeider nå på hele strekningen. Etter raset i november besluttet vi i samråd med Statkraft og Fosen vind å øke sikkerhetsmarginene for turbintransportene med tanke på plassbehov og belastning av vegskulderen, og vi gjennomfører derfor nå supplerende sprengningsarbeider for å sikre bedre manøvreringsrom for de kommende transportene, sier teamleder Olaf ... Read More