Prosjektet Fosenveiene A/S avsluttes

PW89ziQwkHg56PaqzxUncategorized

Knut Sundet - juni 2020
18 delprosjekter er gjennomført siden fysisk oppstart i 2010 Byggestart i Indre Fosen Byggestart for siste prosjekt i Indre Fosen blir i 2021 og bompengeinnkreving her ivaretas av Fylkeskommunen. Prosjektet er gjennomført gjennom samarbeid mellom Fosenvegene A/S, kommunene og fylkene. Det er bygd og oppgradert veier for 3,1 milliarder (280 km). På generalforsamling i juni 2020 ble Fosenvegene A/S som selskap vedtatt avsluttet og nedlagt. Et sterkt ønske fra næringslivet ... Read More

Webkamera Ryssdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxUncategorized

https://tsftp.no/tsec004/K1/K1-latest.jpg https://tsftp.no/tsec004/K2/K2-latest.jpg https://tsftp.no/tsec004/K3/K3-latest.jpg

Animasjon av nye tunneler i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxUncategorized

Animasjonsfilm Berfjorden mai 2018
Se animasjonsfilm av nye tunneler i Berfjorden, Roan. Statens Vegvesen. Produsert av: ViaNova, Trondheim.  Fosenvegene AS  på vegne av Trøndelag Fylkeskommune (TRFK): https://youtu.be/hNZW1TSDlXg