Knut SundetKnut Sundet er daglig leder i «Fosenvegene AS – Ei tim´ te´ by´n»

Kontoradresse:
Stordalsvegen 1
7170 Åfjord

 

 

Knut Sundet (f. 1949) er daglig leder i Fosenvegene AS. Han har tidligere bl.a. arbeidet i Åfjord Næringsforening, hvor han har vært daglig leder i 10 år.

Knut Sundet har en bred politisk erfaring, fra Åfjord kommunestyre og som medlem av Sør-Trøndelag Fylkesting for Arbeiderpartiet. Han har også en allsidig og lang erfaring som idrettsleder, innen Norges Fotballforbund på lokalt og nasjonalt plan.

Knut Sundet har vært med på en rekke utbyggingsprosjekter. Gjennom reiser i jobb og frivillig engasjement har han til fulle erfart behovet for bedre vegstandard på Fosen.