Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden»

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og høring

Trøndelag fylkeskommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og sendes samtidig til høring hos berørte parter. Frist for å inngi merknader er 29. mai 2020.

Planforslaget inneholder detaljer om hvordan vegen, og prosjektet, er tenkt gjennomført.