Folkemøte Stoksund 19. sept 2018

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Ryssdalen 2018

FOLKEMØTE

Vil du høre om framdrift av veg- og vindkraftprosjektene i Stoksund?

Da møtes vi på Stokksund Oppvekstsenter,
onsdag 19.september 2018 kl 1800 – 2000

• Velkommen v/møteleder Knut Sundet, Fosenvegene AS
• Ratvikvegen v/ ordfører Vibeke Stjern
• Status Kverndals- og Harbakfjellet vindparker v/Knut Mollestad, Statkraft
• Framdrift Bru- og tunellprosjektet på FV 723 v/Hanne Louise Moe
• Hva skjer rundt Gartnesodden og Lianskrysset v/ Olaf Rovik og Håvard Ellingsen

Kaffe / servering

Velkommen!