Fosna-Folket: Dette gjør entreprenøren for å hindre steinras

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

ff-hindre-steinras

Gravemaskinførerne på toppen sjekker at ingen steiner ligger farlig til og kan falle ned på fylkesveien 40 meter lenger nede når trafikken slippes forbi.

Like etter påske startet det svært krevende veiarbeidet på fylkesvei 715 ved Osavatnet i Rissa kommune. Det er spesielt arbeidet med å rette ut veien der det i dag er en karakteristisk s-sving ved Osavatnet, som er utfordrende. Om lag 100 000 kubikk berg skal sprenges bort.