Fosna-Folket: Første bil kunne kjøre gjennom etter 45 minutter

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Fosna-Folket: Første bil kunne kjøre gjennom etter 45 minutter

Onsdag ble det siste sprengningsarbeidet utført ved Osavatnetpå strekningen Olsøy-Rødsjø, og frem mot jul er det nå fjellsikring og opparbeidelse av veg som gjelder, opplyser Olaf Rovik i Statens Vegvesen.