Fosna-Folket: Stort vegprosjekt ute på høring

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

ff-vesentlig-forbedring-10-05-16
– Det blir en vesentlig forbedring som vil merkes godt

Detaljregulering for tre strekninger av fylkesveg 710 mellom Brekstad og Krinsvatn ligger nå ute til offentlig ettersyn. Planlagt byggestart er over nyttår, og forbedringene vil merkes godt, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene.

Strekningene dette gjelder er Bjugn fabrikker-Klakksdalen, Storkruktjønna- Høgseterhaugen og Ner Høgsetvatnet- Rissa grense. Utbedringen som blir gjort på disse strekningene vil  merkes godt av bilistene, forteller Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene. – Planen er at anbudet lyses ut etter sommerferien, med byggestart i 2017. Neste år blir det full anleggsdrift, sier Sundet.