Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn: Åpen kontordag Botngård

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

bjugn-krinsvatn-2

Statens Vegvesen:

I forbindelse med at tre reguleringsplaner er ute til offentlig ettersyn og sendt til høring vil Statens vegvesen arrangere en åpen kontordag på Rådhuset i Botngård tirsdag 24. mai 2016 i tidsrommet kl. 12–19. [11.05.2016]

Der vil det være mulig å treffe planlegger, planprosjektleder og grunnerverver fra Statens vegvesen som har hatt ansvaret for utarbeidelsen av planforslaget.

Disse tre reguleringsplanene er nå på høring.

– Vi har ingen faste avtaler og vil være tilgjengelig for samtale når folk kommer. Litt venting må det likevel påregnes. Vi prøver å begrense samtalene til ca. en halvtime på hver. Dere som blir berørt av anlegget oppfordres til å ta kontakt dersom det er forhold dere vil diskutere med oss. Vi håper på denne måten å nå ut til så mange som mulig med informasjon om planene. Informasjon om utbygging, tidspunkt, varighet o.l. vil vi komme tilbake med informasjon om senere. Dere kan tilføre oss lokalkunnskap som vi mangler, sier planprosjektleder Tone Hammer i Statens vegvesen.

Velkommen!