Fv. 715 Hofstad-Årgård

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fv. 715 Hofstad-Årgård

Utbedring av veger i Osen

Filmklipp (nederst i artikkelen): Nordmelansfossen, ca. 680 meter ny/utbedret veg. Parsellen ligger i Steinsdalen ca. 3 kilometer øst for Osen sentrum.

Vegstrekningen fra Hofstad til Årgård på fv. 715 i Osen er ca. 65 km lang. Prosjektet består av å planlegge og utbedre deler av denne strekningen. Det er satt av en samlet økonomisk ramme på ca. 230 millioner kroner. Entreprenør: Røstad Entreprenør AS.

Prioriterte delstrekninger:

1) Fortau 160 meter gjennom Osen sentrum.
2) Nordmelansfossen, ca. 680 meter ny/utbedret veg.
3) Fuglmoen, ca. 875 meter ny/utbedret veg.
4) Krommen – Nylandet, ca. 1160 meter ny/utbedret veg.
5) Urdskaret – Liastranda, ca. 1000 meter ny/utbedret veg.
6) Hestmoen, ca. 1145 meter ny/utbedret veg.
7) Skarvåfossen – Almlifossen, ca. 1950 meter ny veg.

Status sept 2018

-Nordmelandsfossen og Fuglmoen skal forhåpentligvis være ferdig med asfalt før snøen kommer, sier Martin Engum (byggeleder Statens Vegvesen). -Bergknappen ved Nordmelandsfossen skal være borte i starten på oktober. Totalt på prosjektet blir 7,5 km utbedret. Pr. nå arbeides det bl.a. på Nordmelandsfossen, Fuglmoen og Krummen/Nylandet.

-Største inngrepet blir ved Skarvåfossen – Almlifossen (1950 m ny vei) hvor vi skal starte opp ila september. Det skal gjøres en del mellom parsellene. Dermed blir det ikke så store standardsprang. Det blir nytt dekke fra Osen sentrum til Almlifossen innen 2020.