Fv. 715 Krommen – Hestmoen i Osen kommune – varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanlegging

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Osen 28-05-17

Statens Vegvesen:

Som en del av «Fosenvegene» skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 i Osen kommune

I den forbindelse har arbeidet med å lage reguleringsplan for strekningene Krommen – Nylandet, Urdskaret – Liastranda og ved Hestmoen startet.