Fv. 715 Osavatnet-Rødsjø åpnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Fosenvegene - Åpning Osavatnet-Rødsjø 30-06-17

Foto: Ove Nesje (utbyggingssjef Statens vegvesen Region midt), Oddveig Kipperberg (samferdselssjef STFK) og Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene)

3 km ny flott veg åpnet

-Fosenvegene har gitt vegeier mange nye tanker og endringer i måten som vi planlegger, bygger og driver frem vegprosjekter på, sier Oddveig Kipperberg (samferdselssjef Sør-Trøndelag Fylkeskommune). -De viktigste endringene er måten prosjektorganisasjonen har møtt ivrige entreprenører på med nye idéer og arbeidsmåter. Dette har gitt oss mer vei for pengene!

-Som samferdselssjef er jeg glad for at det blir tenkt nye tanker som gjør at vi får mer ut av hver investert krone.  På dette anlegget vil jeg gi en stor honnør til Johs. Syltern AS og hans mannskap for utrolig godt utført arbeid og idéer til kreative løsninger i samarbeid med prosjektorganisasjonen.

Glad for initiativ og innsats!

-Fylkeskommunen som vegeier er veldig glad for det initiativ og innsatsen som Fosenvegene tar for å tilrettelegge og bygge gode veger på vegne av oss, sier Kirsti Leirtrø (gruppeleder Arbeiderpartiet, Sør-Trøndelag Fylkesting). -Gratulerer med dagen!

Mindre stengetid enn forventet

-På dette anlegget, som på de fleste andre anlegg, har HMS blitt godt ivaretatt, sier Ove Nesje (utbyggingssjef Statens vegvesen Region midt). -Vi har ikke hatt noen skader. Et av suksesskriteriene på dette anlegget har vært at vi har fått redusert stengetida. Opprinnelig i kontrakten stod det 3 mnd stengetid. Med godt samarbeid med entreprenøren og god gjennomføring ble dette redusert til ca. 1 uke + noe nattestenging.

Videre fremdrift

-Vi er fortsatt ikke ferdig med den 1. pakken i Fosenvegene, sier Nesje, for i den første pakken ligger Stadsbygd-Vemundstad. Dette er et område som er preget av vanskelige grunnforhold. Vi driver nå med regulering av den traséen og det pågår arkeologiske utgravinger. Vi håper at vi kan ha planvedtak ila 2018. Vi legger opp til bygging av 5 km ny veg hvorav 1,1 km i tunnell. Det blir det siste delprosjektet i Fosenpakken som blir ferdigstilt.

-I pakke 2 arbeides det i Austdalen ved Nordsetervatnet – 2km ny veg. Denne skal åpnes 1. desember. Da er vi ferdig med pakke 2.

-På pakke 3 gjenstår Fv 710 Krinsvatnet-Brekstad. Her er vi godt i gang med 3 delstrekninger med ny veg og delvis gang/sykkelveg. Dette ferdigstilles november 2018.

-På 193 Verrabotten- Meltingen er vi også godt i gang. Der blir det asfaltering. Det gjennomføres forsterkning, breddeutviding, siktrydding og kurveutretting. Vi skal også bygge 2 nye bruer og de forventer vi ferdig til sommeren 2018.

Videre gjenstår arbeider i Osen og Roan.

Filmklipp åpning Osavatnet – Rødsjø

Dronefilm Osavatnet – Rødsjø (Statens Vegvesen)