FV 715 Osen godt i gang

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

FV 715 Osen

Foto: Martin Midttømme (kontrolling. Statens Vegvesen),  Martin Engum (byggeleder Statens Vegvesen) og Thomas Hegre (bas Røstad Entreprenør).

Sprenging nord for Nordmelandsfossen

Første større salve ved Fuglmoen

-Vi sprenger for å utvide vegen som skal gå i skjæring her, sier Martin Engum (byggeleder Statens Vegvesen). -Vi skal fylle opp et deponiområde. Det arbeides nå på parsell Nordmelandsfossen og på Fuglmoen. Det er seks vegparseller og fortau i Osen sentrum. Vi er tidlig i prosjektet og i henhold til fremdriftsplanen. Alle seks vegparsellene skal være ferdig asfaltert i desember 2019.