Fv. 715 ved Nordsetervatnet periodevis stengt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 2016

Statens Vegvesen:

Onsdag 19. oktober begynner entreprenøren Austad Maskinstasjon AS jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. – Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke blir det første som skjer. Deretter blir det sprengning, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen.

Stengt veg og lysregulering

I forbindelse med sprengningsarbeidet blir det behov for å stenge vegen i kortere perioder. Entreprenøren har anledning til å stenge vegen i inntil 30 minutter hele døgnet og inntil to timer i tidsrommet kl. 10-14.

Gratis SMS-varsel

– Vi vil gjenbruke SMS-varselet vi brukte da vi bygde nybrua i Åfjord. Abonnerte du på dette varselet, trenger du altså ikke å foreta deg noe, sier Tømmervik. Dersom du ikke tidligere har meldt deg på og nå ønsker å bli varslet, må du sende en SMS med kodeord TM FV715ÅFJORD til 26112.