Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte

Stor deltakelse på folkemøtet i Fissa Misjonshus tirsdag 14. januar

Oppmøtet var stort da Trøndelag fylkeskommune arrangerte åpent folkemøte om planen for tiltak på fv. 717 mellom Sund og Bradden i Rissa. Oppmøtet viser at saken engasjerer og at mange gjerne vil vite mer om saken. Arrangøren anslår at det var ca. 100 personer som var innom lokalet.

Oppsummering

Møtet startet med velkomsthilsen fra ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen kommune. Knut Sundet, fra Fosenvegene AS, orienterte om status for hele prosjektet, litt om historiske kostnadstall, hvor mye penger som er brukt i forbindelse med planlegging av vegprosjekter i gamle Rissa kommune og hvilken økonomisk ramme det aktuelle delprosjektet har.

Sundets innlegg ble fulgt opp av en orientering om reguleringsplanprosessen av Tone Hammer, før vi fikk en gjennomgang av den planlagte veglinja. Dette innlegget ble gjort av Hege Bjerka Pedersen, oppdragsleder i ViaNova Trondheim.

Presentasjon reguleringsplanprosessen ved Tone Hammer.

Deretter fulgte en orientering om hva som er gjort av grunnundersøkelser tidligere og hvordan disse er tolket. Det var Emil Cederstrøm, fra Norconsult, som gjennomførte presentasjonen. Cederstrøm har jobbet med saken de siste to årene og er spesielt engasjert i dette med kvikkleire. Hans hovedbudskap er at det er godt mulig å bygge vegen slik den er planlagt, men det må foregå på en kontrollert og sikker måte. Hans beregninger og veiledning skal gi et sikkert veganlegg. Etter at vegen er ferdigbygd, skal hele området ha oppnådd en bedre stabilitet enn det området har i dag.

Presentasjon grunnundersøkelser ved Emil Cederstrøm.

Etter Cederstrøms innlegg var det tid for en kaffepause, der det var muligheter for å komme i samtale med folkene fra fylkeskommunen, konsulentene og naboene. Etter kaffepausen ga Astrid Myhr en ryddig orientering om det som kalles en grunnervervsprosess. Kvelden ble avsluttet med at varaordfører, Steinar Sagmo, takket for oppmøtet og for orienteringene som ble gitt.

Presentasjon grunnerverv ved Astrid Myhr.

– Mitt generelle inntrykk er at de frammøtte ble beroliget av det de fikk høre og at det er en positiv stemning til at vegen nå ser ut til å bli bygget, sier prosjekteringsleder Tone Hammer i Trøndelag fylkeskommune.

NRK Trøndelag hadde en fyldig dekning av prosjektet i tv-sendingen Midt-Nytt 14. januar.

Informasjonsmøtet blir fulgt opp med en åpen kontordag på Rådhuset i Rissa. Der var det mulig å få snakke med flere representanter både fra Indre Fosen kommune, Trøndelag fylkeskommune og de to innleide konsulentfirmaene.

Kontaktopplysninger til aktuelle ansatte i fylkeskommunen
Olaf Rovik, prosjektleder: tlf. 911 12 605, olarov@trondelagfylke.no
Håvard Ellingsen, byggeleder: tlf. 480 96 456, havel@trondelagfylke.no
Astrid Myhr, grunnerverver: tlf. 901 17 172, astmyh@trondelagfylke.no
Tone Hammer, prosjekteringsleder/plan: tlf. 941 44 683, tonham@trondelagfylke.no