Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene - Stoksundsveien 29-04-19

Den nye veien til Stoksund gir en mer trafikksikker vei

Andre positive effekter av ny veg er mer effektiv transportavvikling og forbedret fremkommelighet

Prosjektet er et samarbeid mellom Åfjord kommune, Trøndelag Fylkeskommune og Statkraft, sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS).

-Fosenvegene har fått i oppdrag å gjennomføre dette. Det er et svært prosjekt på ca. 5 km med bru, ny vei og to tunneler. Kostnad ca. 400 mill. kr. Veien vil erstatte den rasutsatte veien langs Ryssdalen og Paulen.

-I tillegg bygger Statkraft ny vei ved Gartnesodden (ca. 25 mill. kr). Deretter blir det nytt kryss ved Lian i Stoksund (også i regi av Statkraft). Dette gir en bedre og nødvendig vei til Harbaksfjellet vindpark.

Dronefilm

Dronefilm Stoksundsveien Fv723 fra Statens Vegvesen ved Terje Kornberg (kontr.ing. Statens Vegvesen) 29-04-19:

Filmklipp orientering om Stoksundsveien

Fosenvegene AS – filmklipp med orientering om den nye veien til Stoksund pr. 29.04.19