23.12.16:

Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen i Åfjord ute på høring

Statens vegvesen planlegger og skal utføre et rassikringsprosjekt på fylkesveg 723 i Åfjord kommune. I den forbindelse legges det ut forslag til reguleringsplan for strekningen Herfjord til Ryssdalen

Ny veg skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord. De nye tunnelene gjennom har fått navnene «Ryssdalstunnelen» og «Herfjordstunnelen». Brua over Ryssdalen er kalt «Ryssdalsbrua».

Kart: Statens Vegvesen