Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

austdalen-statens-vegvesen-27-01-17

27-01-17 (Statens Vegvesen):

Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet

– Anleggsarbeidet er kommet godt i gang. Vi er i rute med tanke på vegåpning til høsten, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen.

Den to kilometer lange nyvegen på fv. 715 ved Nordsetervatnet i Rissa kommune skal i stor grad følge samme trase som dagens veg, men med utretting av svinger og masseutskifting. Anleggsarbeidet tok til i oktober i fjor med Austad Maskinstasjon AS som utførende entreprenør.

– For å rette ut svingene må vi sprenge ned flere høye fjellskjæringer. Mesteparten av arbeidet hittil og i tida framover vil være sprengningsarbeid. Sprengsteinen bruker vi til å bygge opp fyllinger, som blir fundament for ny veg, sier Tømmervik.