Folkemøte ny Fv.723 til Stoksund

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Håvard Ellingsen (ass. byggeleder) -17-10-17

Orientering om vedtatt ny veg til Stokksund

Representanter fra bl.a. Statkraft, Fylkeskommunen, Åfjord kommune, Statens Vegvesen og prosjektorganisasjonen for Fosenvegene tilstede på folkemøte på Stokksund oppvekstsenter.

Vibeke Stjern orienterte om prosessene bak planene for ny Fv723 til Stoksund sett fra kommunens side. Og om hvordan vedtak om utbygging av vindkraft gjorde det mulig å komme fram til dagens vegløsning. Dette er en av de største suksessfaktorene vi har fått til!

4,6 km ny veg

Det skal bygges 4,6 km ny veg totalt. Toppen av Ryssdalen blir senket med 8 m og det blir avkjørsel til vindkraftanlegget på Kverndalsfjellet. Bru over Ryssdalen (lengde 145m – høyde 45m) og deretter Ryssdalstunnelen (760m), vei i dagen og deretter Herfjordtunnelen (590m) og til slutt veg i dagen i Herfjord med nytt kryss.

Tunnelene får høyde på 5,4 m for at vindkraftelementer skal kunne fraktes gjennom. Herfjordtunnelen blir drevet først. Ny atkomstveg ned til Haltstranda fra vei mellom tunnelene. I anleggsperioden vil trafikken gå på omlagt veg.

Fv.723 – planlagt åpning 30.september 2019!

Knut Sundet (Fosenvegene):
-Statkraft har gått inn med utrolig mye goodwill og penger i dette prosjektet!

Oddveig Kipperberg (samferdselssjef Sør-Trøndelag):
-Knut Sundet og Åfjord kommune har gjort en sinnssyk jobb i å se at samarbeid kan gi merfinansisering og utløse merverdier vi ikke kan si nei til. Uten utradisjonelt samarbeid og uten enighet hadde ikke dette gått!

Kjør nyvegen til Stoksund!

Se animasjonsfilm under eller åpne i et program:
http://www.fosenvegene.no/wp-content/uploads/2017/10/Fv723-Ryssdal-Herfjord-3d-modell.mp4