Disse vegstrekningene skal utbedres i prosjektet

Pakke 1 iverksettes først, deretter pakke 2 og til slutt pakke 3 (2012 kr)

Pakke 1

Fv 717 Sund – Bradden 152 mill
Fv 715 Keiseråslia – Olsøy 423 mill
Fv 715 Vanvikbakkene 116,3 mill
Fv 710 Ingdal-Valset 123 mill
Fv 755 Leksvik – Vanvikan 91,7 mill
Fv 715 Rørvik terminalomr. 17,1 mill
Bomstasjon Krinsvatnet 5,6 mill

Pakke 2

Fv 715 Rørvik – Vanvikan 11,4 mill
Fv 715 Olsøybakken 11,4 mill
Fv 715 Haugsdalen – Rødsjø 80 mill
Fv 715 Rødsjø Krinsvatn 22,9 mill
Fv 715 Bru over Krinsvatn 22,9 mill
Fv 717 Bradden – Stadsbygd – Rørvik 114,3 mill
Fv 715 Krinsvatn – Årnes 160 mill

Pakke 3

Fv 710 Brekstad – Botngård 22,4 mill
Fv 710 Botngård – Krinsvatn 111,8 mill
Fv 715 N. Hopstad – Årgård 212,4 mill
Fv 014 Roan – Reppkleiv 89,4 mill
Fv 193 Verrabotn – Meltingen 67,1 mill