Lyser ut nytt prosjekt i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Osen 2017

Skal bygge 7,5 kilometer ny veg

Et nytt delprosjekt i utbyggingspakken Fosenvegene nærmer seg bygging. Nylig lyste Statens vegvesen ut bygging av 7,5 kilometer ny fv. 715 i Osen kommune. Entreprenører som er interesserte i prosjektet, har frist til 20. desember med å levere tilbud.

– Vi tar sikte på å inngå kontrakt med en entreprenør i løpet av februar og å starte opp anleggsarbeidet i mars 2018, sier byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen. – Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.