Mælanbrua ved Årnes åpnet!

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (Leder i komite for infrastruktur STFK) - Åpning Mælanbrua, Årnes - 05-10-16

Foto: Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK)

Mælanbrua i Åfjord ble høytidelig åpnet i flott høstvær 05.10.16. -I styret begynner vi nå se enden av prosjektene, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder i Fosenvegene).

Godt utført arbeid av entreprenøren

-Det er viktig og riktig at vi feirer fremgangen i prosjektet, sier Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK). -Dette var ikke et enkelt prosjekt. I utgangspunktet skulle pælene under brua 12 m ned, men endte opp med over 40m for at det ble godt nok. Men det har blitt veldig bra og entreprenøren kan motta skryt for arbeidet!

-Og til byggeledelsen og prosjektet: Veldig bra jobbet! Vi er kjempestolte av det dere gjør i Fosenvegene. Samspillet mellom Fosenvegene og Statens Vegvesen er et strålende eksempel på at samarbeid gir framdrift og resultater innen vegbygging!

Oddveig Kipperberg (samferdselsjef STFK) - Åpning Mælanbrua, Årnes - 05-10-16
Foto: Oddveig Kipperberg (samferdselsjef STFK)

Et etterlenget prosjekt

-Mælanbrua med gang- og sykkelvei har vært et lenge etterlenget prosjekt, sier Oddveig Kipperberg (samferdselsjef STFK). -Dette vil bli lagt merke til av alle reisende! Det har vært utfordringer underveis med pæling, tidvis store nedbørsmengder og hensyn til at det er en lakseførende elv. Men prosjektledelsen har møtt de utfordrende situasjonene på en forbilledlig måte. Fylkeskommunen er veldig glad for det arbeidet som Fosenvegene legger ned!